Czy powinieneś spożywać surowe grzyby?

Wraz ze wzrostem wykorzystania produktów grzybowych ważne jest aby budować wiedzę opinii publicznej o kwestiach bezpieczeństwa dotyczących preparatów grzybowych. Wprowadzający w błąd marketing powoduje dezorientację konsumentów, ryzyko i szkody w naszej branży. W Grzybowym sklepie dbamy o dostarczanie najlepszych, naukowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania grzybów dla korzyści zdrowotnych. Zatem dzisiaj odpowiemy na ważne pytanie czy powinieneś jeść surowe grzyby i przyjmować suplementy z nieprzetworzonych grzybów.

 

Czy powinieneś spożywać surowe grzyby i / lub grzybnię?

 

Nie, absolutnie nie! Surowe grzyby są w dużej mierze niestrawne ze względu na twarde ściany komórkowe, złożone głównie z chityny.

Grzyby mają bardzo twarde ściany komórkowe i są zasadniczo niestrawne, jeśli ich nie ugotujesz. Dokładne podgrzanie uwalnia zawarte w nich składniki odżywcze, w tym białko, witaminy z grupy B i minerały, a także szeroką gamę nowych związków, których nie ma w innych produktach spożywczych.

Surowe grzyby i grzybnia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ze strony szkodliwych patogenów i toksyn wrażliwych na ciepło - potencjalnie powodując uszkodzenie czerwonych krwinek, podrażnienie przewodu pokarmowego i reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna.

 

Jak bezpiecznie używać grzybów?

 

Spożywaj grzyby lub suplementy na bazie grzybów, które zostały ugotowane lub poddane obróbce cieplnej.

Właściwa obróbka cieplna powoduje denaturację toksyn, zmiękcza tkanki grzybowe i pozwala naszym naturalnym enzymom trawiennym na dostęp i wykorzystanie nieodłącznych korzyści zarówno grzybów kulinarnych, jak i suplementów grzybowych. Grzyby jadalne powinny być zmiękczone przez podgrzanie do temperatury co najmniej 60 ˚C przez wiele godzin, najkorzystniej powyżej 90 ° C w celu uwolnienia ich składników odżywczych, uczynienia ich strawnymi i bezpiecznymi.

 

Czy grzyby marki Hawlik są surowe czy gotowane?

 

Produkty w postaci ekstraktów i proszków z grzybów witalnych firmy Hawlik zostały podgrzane do odpowiedniego poziomu, aby zmaksymalizować korzyści odżywcze i bezpieczeństwo. Nasz proces obejmuje:

- Uprawę grzybni na certyfikowanym podłożu.

- Przy maksymalnej wydajności zbieramy i natychmiast liofilizujemy materiał, aby zachować składniki odżywcze i zapobiec utlenianiu. (Suszenie na powietrzu, tańsza i gorsza metoda przetwarzania, nie osiąga maksymalnych poziomów składników ani nie obniża poziomów toksyn i jest podatna na zanieczyszczenie i utlenianie.)

Masę grzybów poddajemy obróbce cieplnej po liofilizacji, aby aktywować i odblokować związki odżywcze oraz zapewnić ich biodostępność. Produkty grzybowe firmy Hawlik dostępne na Grzybowym sklepie są testowane co najmniej cztery razy pod kątem jakości i czystości.

Sprawdź nasza ofertę suplementów na bazie grzybów witalnych. Odwiedź nasz sklep.

Publikacje naukowe:

Shibata, T., M. Kudou, Y. Hoshi, A. Kudo, N. Nanashima, K. Miyairi, 2010. “Isolation and characterization of a novel two-component hemolysin, erylysin A and B, from an edible mushroom, Pleurotus eryngii.” Toxicon 56: 1436–1442.

 

Kopp, T., P. Mastan, N. Mothes, S. Tzaneva, G. Stingl, A. Tanew, 2009. “Systemic allergic contact dermatitis due to consumption of raw shiitake mushroom.”Clinical and Experimental Dermatology 34: e910–e913.

 

Choi Y., S.M. Lee, J. Chun, H.B. Lee, J. Lee, 2006. “Influence of heat treatment on the antioxidant activities and polyphenolic compounds of Shiitake (Lentinus edodes) mushroom.” Food Chemistry 99(2): 381–387. doi:10.1016/j.foodchem.2005.08.004.

 

Ma, L., H. Chen, W. Zhu, Z. Wang, 2013. “Effect of different drying methods on physicochemical properties and antioxidant activities of polysaccharides extracted from mushroom Inonotus obliquus.” Food Research International 50:633-640.